Comèdia Musical

La comèdia musical s’arrela en la diversitat del món del ball i, per tant, permet expressions molt variades. Les coreografies de grans musicals, de pel•lícules o d’espectacles poden partir de músiques i de balls de procedències culturals molt diverses. Tanmateix, les més esteses i populars prenen, en general, la dansa jazz com a base i hi incorporen elements de diferents estils de ball. A la comèdia musical es parteix de la tècnica corporal i es practiquen passos de ball i posicions bàsiques de la citada dansa jazz, però també s’incorporen elements d’interpretació.