Estil Salsa (nois)

La salsa és un conjunt de ritmes i estils molt variats (mambo, rumba, son, guaracha...). Aquest curs, exclusiu per a homes, centra l'atenció en el moviment corporal i l'estil masculí d'aquest ball, potenciant la coordinació de braços, cames i malucs.