El teu carnet Bailongu

Fes-lo servir!


El necessites per:


Fer cursos
Entrar als balls de nit
Viure Bailongu

Avantatges:


Suma punts per a descomptes
Suma hores de classe i de balls per bescanviar per regals exclusius
Obté balls de nit gratuïts
Descomptes en establiments col·laboradors
Quaderns de ball
Accés a les pràctiques