Bojos pel ball

Exhibició de salsa en el programa de TV3 Bojos pel ball

I participació com a jurat

juny 1998