Inauguració del Salsongu

Comença Salsongu, la salsoteca de Bailongu tots els dijous a la nit

octubre 2005