Inauguració escola a Gràcia

Bailongu estrena local a Gràcia, a la tercera planta del carrer Torrent de les Flors 138

desembre 1992