Inauguració nou local al passatge d'Utset

Inauguració del nou local de Bailongu del passatge d’Utset 

9 d'abril de 1999