Mostra del comerç a Sant Gervasi

II Mostra de Comerç de Sant Gervasi i Festa del Comerç a Gràcia. L'escola hi participa amb animacions al carrer

octubre 1998