Viatge a l'Havana per assistir a classes de Danzón

Professors de Bailongu han anat a l'Havana per assistir a classes de danzón

febrer 2001